volejte SIAIS:
+420 233 541975Historie firmy SIAISPři svém založení v české republice v roce 1991 se společnost Pinkerton ČR zaměřila na strážní službu, převozy peněz a další činnosti, které neodpovídaly charakteru Pinkertonu, tedy názvu, pod kterým si většina z nás okamžitě představí detektiva. Ostatně z původního loga firmy ( otevřené oko s nápisem "We never sleep" nikdy nespíme ) později vzniklo synonymum pro soukromé detektivy "soukromé očko".

Situace se pomalu měnila i díky zájmu vedení mateřské firmy v Kalifornii a postupně se podařilo vybudovat silnou skupinu detektivů, vesměs bývalých policistů s dlouholetou praxí u kriminální policie. Na detektivní sekci Pinkertonu byly potom řešeny nejrůznější případy včetně závažných případů únosů a vydírání, nejrůznější šetření pro domácí i zahraniční klienty atd.

Počátkem roku 1999 však došlo k odkoupení majoritního podílu akcií Pinkertonu na burze firmou Securitas, která neměla zájem na činnosti detektivů a proto byla detektivní sekce zrušena a pracovníci propuštěni. Do konce roku 2000 se nám podařilo založit firmu SIAIS s.r.o. (Security, Investigation and Intelligence Service ) a uzavřít smlouvu s Pinkertonem Slovakia o výhradním zastoupení v ČR.

To umožnilo udržet převážnou část pracovního kolektivu pohromadě a nadále se zabývat všemi případy, jejichž řešení jsme nabízeli klientům u Pinkertonu ČR.

Tyto okolnosti a dále členství v nejrůznějších domácích i zahraničních profesních sdružení jsou zárukou kvality našich služeb. Namátkou naši pracovníci zajišťující osobní ochrany jsou členy IBSSA (Mezinárodní asociace bodyguardů), firma je členem České komory detektivních služeb a tím i hospodářské komory ČR, a jsme členy WAD (World association of detectives, Inc) - světová asociace detektivů. Nezanedbatelnou výhodou v naší činnosti je možnost rychlého šetření v zahraničí prostřednictvím široké sítě detektivů ve světě. Velice úzce spolupracujeme s organizací IPA ( International Police Association ).

Naši pracovníci mohou jednání vést anglicky, německy, event. španělsky.wad

sparta

vip-ipa

esboc