volejte SIAIS:
+420 233 541975Detektivní a bezpečnostní službyV současné době je možno konstatovat, že již neexistuje oblast lidské činnosti, kde by nebylo možno využít služeb soukromých detektivů.

Světové zkušenosti, kde sféra soukromých detektivních služeb existuje podstatně déle než u nás ukazují, že k řešení problémů a jejich předcházení je ekonomičtější a efektivnější najmout si bezpečnostní agenturu, jejíž pracovníci mají bohaté zkušenosti.

Naše firma navíc zaručuje diskrétnost, která je dána nejen utajením vlastního vyšetřování, ale i svobodnou vůlí klienta, jak se získanými informacemi naloží. Přesto, že detektivní práce je převažující v činnosti naší firmy, zajišťujeme i ostrahy objektů ať již při jednorázových akcích nebo trvale, včetně zabezpečení pořádku při pořádání sportovních, společenských a jiných akcí.

Nabídku práce našich detektivů můžeme rozdělit do dvou oblastí:


 1. "klasická" detektivní činnost, tedy zejména:
  • pátraní po osobách a věcech včetně odebírání u předmětů leasingu
  • prověřování zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ( podle světových statistik nejméně jedna třetina osob uvádí z nejrůznějších důvodů nepravdivé údaje o vzdělání, praxi, kriminální minulosti, atd.)
  • zjišťování majetkových poměrů osob a firem, což je velice důležité pro vymáhání pohledávek (tzv. Due Diligence)
  • prověřování obchodních partnerů z hlediska spolehlivosti, solventnosti, vnitřních vztahů ve firmě apod.
  • prošetřování osob v souvislosti s možnými pojišťovacími podvody
  • prověřování žadatelů o úvěry a jiné finanční služby spojené s určitým rizikem
  • zabezpečování ochrany nehmotných práv, pátraní po původu zboží a osobách zabývajících se napodobováním, kopírováním nebo paděláním zboží a ochranných známek
  • služby hotelových detektivů a detektivů v obchodech (jednorázové i trvalé)
 2. Speciální práce bezpečnostního charakteru:
  • zabezpečení osobní bezpečnosti osob (bodyguarding)
  • utajená přeprava osob se zajištěním kontrasledování
  • přeprava VIP osob luxusními vozy chrysler.png
  • přeprava drahých nebo pro klienta důležitých předmětů, listin apod. včetně do zahraničí
  • monitorování pohybu a činnosti označených osob i pomocí GPS
  • monitorování vozidel pomocí GPS
  • utajené nasazení detektivů do nejrůznějšího prostředí
  • šetření stavu obchodních sítí (Mystery Schopping)
  • obchodní zpravodajství
  • zabezpečení objektů před únikem informací, zejména proti odposlechu. Prodej, nebo pronájem rušící techniky proti odposlechům.
  • návrhy a montáž kamerových systémů včetně zabezpečení vyhodnocování nahraných materiálů
  • zpracování návrhu komplexní bezpečnosti ochrany firem, jejich uvádění do praxe včetně plánů krizového managementu
  • zpracování metodických pomůcek a materiálů včetně zpracování instruktážních videokazet s bezpečnostní tematikou
  • bezpečnostní zajišťování průběhu sportovních a kulturních akcí.
  • Po dohodě s klientem můžeme provádět celou řadu dalších opatření dle jeho přání a představ


wad

sparta

vip-ipa

esboc